Nowość W SERWISIE: TERMOMODERNIZACJA

TERMOMODERNIZACJA to ostatnio modne pojęcie, głównie za sprawą rządowego programu dopłat do prac modernizacyjnych związanych z ocieplaniem istniejących budynków mieszkalnych i wymianą nieefektywnych urządzeń grzewczych. To jeden z elementów wdrażanego w Polsce unijnego programu sukcesywnego zmniejszania zużycia energii w budownictwie i minimalizowania strat ciepła z powodu słabo ocieplonych budynków.

To również zagadnienie, z którym zmierzyć się muszą wszyscy projektanci podejmujący się zadania modernizacji starych, często objętych ochroną konserwatorską budynków adoptowanych np. do wykorzystania jako hotele, czy obiekty usługowe.

Jak mądrze ZAPROJEKTOWAĆ termomodernizację budynku?

Na to pytanie znalazła odpowiedź grupa SAINT-GOBAIN, której inżynierowie wspierani przez niezależnych ekspertów podjęli się rozbudowania platformy strefa-projektanta.pl
Strefa Projektanta to zestaw narzędzi i materiałów, które w kompleksowy sposób wspomagają projektowanie przegród budynku ze względu na ich izolacyjność termiczną, akustyczną, bezpieczeństwo pożarowe i zrównoważone budownictwo.

Nowy moduł TERMOMODERNIZACJA, wzbogacający dotychczas publikowane treści, zawiera informacje podejmujące  w sposób kompleksowy temat termomodernizacji wraz z oceną stanu technicznego przegród budowlanych, w tym:

  • proponowany schemat  postępowania w zakresie oceny stanu technicznego przegród budowlanych,
  • zestawienie informacji na temat stanu technicznego jakim powinny charakteryzować się przegrody budowlane przed rozpoczęciem robót ociepleniowych, 
  • metody umożliwiające określenie izolacyjności cieplnej istniejącej przegrody,
  • określenie możliwego wpływu zaizolowanej przegrody na budynek,
  • gotowe rozwiązania.

Pierwsza udostępniona już część podejmuje tematykę termomodernizacji ścian zewnętrznych. W kolejnych krokach opublikowane zostaną materiały poświęcone kolejnym przegrodom budynku.

 

Nowość - termomodernizacja

Dla prawidłowego wyświetlania serwisu oraz korzystania z pełni jego funkcjonalności, prosimy o użycie przeglądarki internetowej Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox lub Safari.