Strefa Projektanta

Oddajemy w Państwa ręce zestaw narzędzi i materiałów, które w kompleksowy sposób wspomogą projektowanie przegród budynku ze względu na ich izolacyjność termiczną, akustyczną, bezpieczeństwo pożarowe i zrównoważone budownictwo.

Prezentowane materiały zostały przygotowane, aby wspierać pracę projektantów oraz innych osób biorących udział w procesie budowlanym przy stosowaniu izolacji z wełny mineralnej szklanej i skalnej oraz innych materiałów budowlanych SAINT-GOBAIN.

W skład zestawu narzędzi wchodzi VADEMECUM PROJEKTOWANIA, BIBLIOTEKA BIM oraz moduł poświęcony TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW.

W VADEMECUM PROJEKTOWANIA opisaliśmy w kontekście izolacji następujące zagadnienia:

 • ochrona cieplna i wilgotnościowa (metodyka obliczeń współczynnika przenikania ciepła, mostków termicznych liniowych i punktowych, przykłady obliczeń i inne)
 • ochrona przed hałasem (izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych, dźwiękochłonność, poziom odniesienia, miarodajny poziom hałasu na zewnątrz danej przegrody zewnętrznej, rozwiązania z wełną mineralną i inne)
 • bezpieczeństwo pożarowe (klasa reakcji na ogień wyrobu budowlanego, wpływ niepalnej wełny mineralnej na odporność ogniową konstrukcji, klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej dachów warstwowych i inne)
 • zrównoważone budownictwo (Świadectwo Deklaracji Środowiskowa III typu (EPD), Certyfikat ISO 14001, informacja na temat zielonej certyfikacji budynków, wpływ izolacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i inne)

wraz ze stosownymi przepisami i wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych w tym w:

 • Ustawie Prawo budowlane (Dz. 89, poz. 414 z późn. zm.)
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2001nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
 • Normach i literaturze technicznej.

Powyższe zagadnienia, rozwiązania i wymagania przypisane są dla przegród budowlanych, takich jak:

 • Ściana zewnętrzna - fasada wentylowana, fasada ETICS, mur warstwowy, ściana o konstrukcji drewnianej oraz ściana w budynkach halowych).
 • Ściana wewnętrzna (działowa)
 • Dach skośny - w tym izolacja nakrokwiowa
 • Dach płaski (stropodach)
 • Strop - podłoga pływająca, strop międzykondygnacyjny, strop oddzielający przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej
 • Konstrukcje drewniane

Ponadto w VADEMECUM PROJEKTOWANIA dostępna jest również biblioteka detali CAD (w formacie dwg. oraz pdf.), przypisanie produktów do danej przegrody (aplikacji), jak również ogólne wytyczne projektowo-montażowe.

Moduł poświęcony TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW podejmuje tematykę termomodernizacji przegród budowlanych wraz z oceną ich stanu technicznego, w tym:

 • proponowany schemat postępowania w zakresie oceny stanu technicznego przegród budowlanych,
 • zestawienie informacji na temat stanu technicznego jakim powinny charakteryzować się przegrody budowlane przed rozpoczęciem robót ociepleniowych,
 • metody umożliwiające określenie izolacyjności cieplnej istniejącej przegrody,
 • określenie możliwego wpływu zaizolowanej przegrody na budynek,
 • gotowe rozwiązania.

Informacje zawarte w niniejszym serwisie powstały przy współpracy z Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz innymi Ekspertami w z zakresu fizyki budowli i prezentują aktualny na dzień opracowania materiałów stan wiedzy i doświadczenia SAINT-GOBAIN z dziedziny fizyki budowli, w tematyce ochrony cieplnej, akustycznej i bezpieczeństwa pożarowego wraz ze stosownymi przepisami i wymaganiami w tym zakresie.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność publikowanych informacji niemniej jednak korzystanie z nich nie zwalnia użytkownika z samodzielnej kontroli rozwiązań i odpowiedzialności za skutki ich stosowania.

W BIBLIOTECE BIM (AUTODESK® REVIT® oraz GRAPHISOFT® ARCHICAD) zawarte są pliki rozwiązań izolacyjnych przegród budowlanych (ściana działowa, ściana zewnętrzna (fasada ETICS, fasada wentylowana), podłoga pływająca, dach skośny, dach płaski) oraz produktów (wełna szklana i wełna skalna do zastosowań w budownictwie i przemyśle, membrany i folie). Ponadto znajdziecie Państwo w tej części nakładkę (plug-in) na AUTODESK® REVIT® - ISOVER 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz filmy instruktażowe BIM dotyczące nakładki AUTODESK® REVIT®.

Rozwiązania oraz nakładka ISOVER do projektowania w programie AUTODESK® REVIT® i rozwiązania GRAPHISOFT® ARCHICAD powstały w celu wspomagania pracy projektantów w procesie projektowania. Twórcy rozwiązań oraz nakładki dołożyli starań, aby jak najlepiej spełniły swoją funkcję i były przydatnym narzędziem ułatwiającym pracę projektantom. Korzystanie z nich nie zwalnia użytkownika z samodzielnej kontroli rozwiązań i odpowiedzialności za skutki ich zastosowania. Rozwiązania ISOVER i informacje zawarte w nakładce do projektowania w programie AUTODESK® REVIT® i rozwiązania GRAPHISOFT® ARCHICAD są zgodne ze stanem wiedzy na dzień ich publikacji.

Dla prawidłowego wyświetlania serwisu oraz korzystania z pełni jego funkcjonalności, prosimy o użycie przeglądarki internetowej Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox lub Safari.